Komornik sądowy […] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.
Kancelaria Komornika przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie – Rafał Hinca zajmuje się świadczeniem usług i obsługiwaniem spraw z zakresu szeroko rozumianych kwestii komorniczych oraz przeprowadzaniem egzekucji komorniczych.
Szczegółowa oferta obejmuje:
Wykonywanie tytułów wykonawczych, w tym egzekucje należności pieniężnych i niepieniężnych.
Licytacje ruchomości, nieruchomości, eksmisje itp.
Siedziba naszej kancelarii komorniczej znajduje się w Wejherowie, przy ulicy gen. Józefa Hallera 7.
Zapraszamy.